Algemene voorwaarden voor diensten van COOL& Co kindercoaching Leidsche Rijn’ 

Als coach/trainer:

 • ga ik zorgvuldig en respectvol om met alles wat er besproken wordt;
 • doe ik alles wat in mijn kunnen ligt om de cliënt verder te kunnen helpen;
 • respecteer ik de privacy van cliënten (klik hier voor de privacy verklaring);
 • ben ik open en eerlijk in mijn bevindingen en verwijs ik eventueel door naar derden.

 

 1. De cliënt:
 • is op tijd aanwezig op de afgesproken tijd en plaats;
 • komt vrijwillig en wil ook meewerken aan wat er aangeboden wordt;
 • is zelf verantwoordelijk.

 

2 a. Aanvullend: jonge kinderen/de jonge cliënt

 • kan meedoen aan een training zonder aanwezige ouder, afhankelijk van de wens van het kind;
 • is zelf verantwoordelijk voor het meedoen en meewerken tijdens een bijeenkomst;
 • de ouders van de cliënt dragen de verantwoordelijkheid voor datgene waar de cliënt geen verantwoordelijkheid voor kan dragen.

 

 1. Vertrouwelijkheid (conform de privacy verklaring):
 • Alles wat wordt besproken is vertrouwelijk.
 • Alles wat ik te weten kom over de cliënt houd ik geheim met uitzondering van de omstandigheden hieronder genoemd:
 • Tijdens het werken met kinderen stel ik de veiligheid en het belang van het kind voorop.
 • Ik moet de geheimhouding wel verbreken bij een wettelijke verplichting informatie te verschaffen of in het kader van een klacht- of tuchtprocedure.
 • Verder zal ik de geheimhouding verbreken in situaties waarvan ik kennis of vermoeden heb dat die een acute en ernstige bedreiging kunnen vormen voor leven of gezondheid van de cliënt (bijvoorbeeld mishandeling). Dit wordt eerst met de betrokkenen besproken.

 

 1. Betaling:
 • De betaling verloopt na consult contant of via overmaking volgens het overeengekomen tarief, na ontvangst van de factuur.
 • Binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur moet betaling hebben plaatsgevonden.
 • Indien een betaling niet binnen de 14 dagen is gedaan volgt een herinneringsfactuur.
 • Vanaf de tweede herinneringsfactuur breng ik EUR 15,00 administratiekosten in rekening. Hierna draag ik bij niet betalen de administratie over aan een incassobureau.

 

 1. Afzegging afspraak:
 • Een wens van de cliënt tot verzetten of annuleren van een gemaakte afspraak, dient minimaal 24 uur van tevoren gemeld te worden. Wordt er binnen 24 uur geannuleerd, dan zal de afspraak in rekening worden gebracht.
 • Bij ziekte van de cliënt kan deze afspraak op een ander tijdstip worden ingehaald zonder bijkomende kosten, mits de afspraak op een redelijke termijn is afgezegd.

 

 1. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid:
 • De cliënt (indien het een minderjarige betreft: de ouders van de cliënt ) zijn en blijven verantwoordelijk voor hun eigen gedragingen en uitingen en de gevolgen daarvan voor henzelf en anderen.
 • Voor alle adviezen die ik geef, geldt dat ik op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden kan worden voor de wijze waarop deze toegepast worden.